chan品列表
chan品展示/ Product display您现在的位置:网站首页 > chan品展示 > DZxi列di噪声轴流feng机
DZxi列di噪声轴流feng机
chan品ming称: DZxi列di噪声轴流feng机
guang泛适yongyu厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排feng、管道藅ou
xiang细xin息:
一、特xing及yingyong
DZxi列feng机采yong从声源入shou、di转速、高压力xishu的设计方fa,研制成kuan叶片、大弦长、空间niu曲、倾斜式叶型,配yongfeng机zhuanyongdian机,具有明显的噪声di、fengliang大、耗dian省、振dong小、外xing美观等优点,是一种高效、jie能型轴流feng机。
本xi列feng机有三种型式:DZ-Ⅰ型排feng式(dai网zhao、zi垂百叶或wantou),DZ-Ⅱ型管道式(dian机内置或外置),dian机外置管道式对dian机有特殊要qiu场合,如厨房排油烟,gong业排热气等地方使yong,DZ-Ⅲ型岗位固ding式。
本xi列feng机一半配yong三相dian机,anyonghu要qiu对0.55KW以下可配yongdan相dian机,可根ju输送介质要qiu制成防腐、防爆型:FDZwei防腐型轴流feng机,yongyu输送有腐蚀xing的气体;BDZ防爆型轴流feng机,yongyu输送yi燃的气体。FBDZ防腐防爆型轴流feng机,yongyu输送有腐蚀xing且yi燃yi爆的气体。

二、xing能canshu表

类别
型号
机号
fengliang
(m3/h)
quan压
(Pa)
转速
(r/min)
dian机容liang(Kw)
噪声dB(A)
重liang
(Kg)
备zhu
壁式
DZ-11
2.2C
400
29
1450
0.025
54
11
适yongyushi堂、餐厅、各类gong业厂房的排feng、固ding安zhuang在墙壁中。
3C
1600
39
1450
0.06
63.5
14.5
4B
4000
98
960
0.25
64.5
28
5A
6000
79
720
0.25
64
36.5
5B
7000
128
960
0.37
70
36.5
6A
9500
88
720
0.55
69
46
7A
15000
118
720
1.1
72
80
8A
22000
157
720
1.5
77
98
岗位式
DZ-12
3C
1600
39
1450
0.06
61.5
18.5
适yongyu各类gong作场所、gong作岗位的排feng换气
4B
4000
98
960
0.25
64.5
23
5A
6000
79
720
0.25
64
65
5B
7000
128
960
0.37
69
50
6A
9500
88
720
0.55
69
55
6B
14000
177
960
1.1
77
68.5
7A
14500
137
720
1.1
71
93
7B
22000
196
960
2.2
78
118
7C
25000
294
1450
3
81
110
8A
23000
147
720
1.5
77
98
管道式
DZ一13
2.5D
2000
216
2800
0.37
65
10
yongyu管道藅ou缡交虺閒eng式
3C
1600
39
1450
0.06
61.5
14.5
3.2D
3000
206
2800
0.37
72
18
4C
5000
167
1450
0.55
69
18.6
5B
5500
128
960
0.37
70
36.5
5C
7000
177
1450
0.75
75
43
6B
10000
196
960
1.1
77.5
79
6C
15000
294
1450
2.2
80.5
83
7A
14000
137
720
1.1
69
80
7B
18000
235
960
2.2
78
102
7C
20000
343
1450
3
81.5
103
8A
20000
157
720
1.5
76.5
98
8B
25000
196
960
2.2
80.5
112
8C
28000
294
1450
4
81.5
122
10A
38000
216
720
3
81
181
10B
48500
267
960
5.5
85
196



cheng脚式旋转式
型号
D
D1
L
H
3
308
400
280
630
4
410
500
350
630
5
510
610
650
630
6
610
725
530
915
7
710
830
530
915
8
810
930
560
915
9
910
1060
560
1000
10
1010
1160
580
1000
固ding式
型号
D
D1
L1
L
H
3
308
367
240
260
214
4
410
480
300
330
267
5
510
582
300
330
318
6
610
692
450
480
378
7
710
792
460
500
430
8
810
912
460
500
490
9
910
1014
460
500
535
10
1010
1114
540
580
595
管道式
型号
D
D1
L
D1
2.2
228
298
260
275
2.5
258
328
260
290
3
308
400
260
370
3.2
328
420
280
390
4
410
500
330
470
5
510
610
330
585
6
610
725
480
685
7
710
830
50
790
8
810
930
500
890
10
1010
1160
580
990
壁式
型号
D
D1
L
2.2
228
298
260
3
308
400
260
3.2
328
420
280
4
410
500
330
5
510
610
330
6
610
725
480
7
710
830
500
8
810
930
500
10
1010
1160
580


点ji关闭
  • http://www.syztfj.com/ http://www.syztfj.com/